Proff vs käsitööline

Kes on professionaal? Mis teeb kellestki omal alal profi? Raske on leida nendele küsimustele ühest ja selgesti defineerivat vastust. Professionaalsus on justkui midagi subjektiivset, midagi mis sõltub vaatlejast ja vaadeldavast ruumist. Ometigi on tema puhul mingid olulised omadused, mis viitavad professionaalsusele – tema teadmiste pagas, usaldusväärsus, haridustase, haritus jne. Kuid kes on käsitööline? Sellele ammendava vastuse leidmine ei tundugi esmapilgul nii keeruline. Käsitööline võiks olla keegi, kes teenib oma oskuste või teadmistega elatist või teeb lihtsalt vastaval erialal nö käsitööd ehk viljeleb seda, mida ta oskab. Nagu ka ajalooliselt kuulusid käsitööliste hulka õpipoisid, sellid ja meistrid, võib tänapäevalgi käsitööline olla amatöör, aga ka väga heal tasemel spetsialist oma valdkonnas. Kuid mis võiks eristada näiteks käsitöölisest spetsialisti sama ala professionaalist?


Kõigepealt tuleks vaadelda mõlemat mingis kontekstis ning selleks vaatluseks sobiks just IT-valdkond. Siin võib heal tasemel käsitööline olla näiteks suurepärane koodikirjutaja – ta tunneb oma projekti, kood on puhas ning lahendused elegantsed. Kuid võib-olla ta piirdubki vaid sellega. Ta teab mida temalt oodatakse, ta teab kuidas asju lahendada ning teeb soovitud töö tähtajaks ära (või vähemalt annab endast parima). Professionaal oskab aga näha suuremat pilti, ta tajub ka kõike seda, mis ei puuduta ainult rakenduse lähtekoodi vaid oskab soovitada kliendile paremaid lahendusi, oskab kliendiga avatult suhelda, oskab näha mingite lahenduste majanduslikke kasu- või kahjutegureid. Professionaal ei pruugi olla ainult silmapaistvalt hea selles ühes projektis, professionaali huvid ei tohikski piirduda vaid sellega. Professionaal on ennast pidevalt täiendamas, ta oskab näha ning suudab luua täiesti uusi lahendusi ja on valmis neid ka teistega jagama (ja seda mitte ainult ka kasumiteenimise eesmärgil, vaid ka üleüldiseks arenguks). Ja lisaks kõigele sellele järgib proff alati ümbritsevat konteksti, suudab kiirelt kohaneda ning käitub vastavalt hetkes kehtivatele reeglitele. Seega minu arvates eristab mingis valdkonnas professionaali käsitöölisest selgesti tema võime olla heal tasemel ka teistes, seonduvates valdkondades ja olukordades ning soov ennast ja teda huvitavaid valdkondi pidevalt arendada.


Lisaks, minu jaoks tundub, et käsitöölise puhul ei pruugi teda kirjeldada alati tinglikult just see, mis alal ta töötab. Jah, see on suur osa tema elust, kuid see ei pea olema midagi permanentset. See on nagu lihtsalt midagi, millega see inimene hetkel tegeleb. Kuid professionaali saab kirjeldada just selle kõige kaudu, milles ta nii oskuslik on. See tegevus või valdkond, milles ta on proff, on tema identiteediga seotud ja selle kaudu on võimalik edasi anda tema olemust.


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Uue meedia mõju traditsioonilisele meediale